Start Recenzje i omówienia Książka o bibliotece na „Przystanku Historia”

Książka o bibliotece na „Przystanku Historia”

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku [relacja z promocji]

25 stycznia 2017 r. w ramach cyklicznej działalności Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się prezentacja, a następnie dyskusja nad książką autorstwa Daniela Koteluka pt. „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku. Jej moderatorem był dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr Rafał Reczek. W charakterze prelegenta wystąpił z kolei pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Radosław Domke. Nie zabrakło też mieszkańców Czerwieńska, tj. Krystyny Nowakowskiej oraz Marka Mizery. Obecne były również osoby, które w walny sposób przyczyniły się do powstania tej książki, czyli kierownik „Pro Libris” Wydawnictwa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze Ewa Mielczarek oraz pracownik wspomnianej biblioteki Jarosław Głuszek. Uczestniczyli w tym spotkaniu także redaktor naczelny opublikowanej w 2014 r. monografii Czerwieńska prof. dr hab. Tomasz Nodzyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego i współautor wspomnianej publikacji pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze dr Przemysław Bartkowiak oraz dr Witold Towpik, który w swojej pracy doktorskiej poświęcił wiele miejsca osadzie, a następnie miastu Czerwieńsk.
Podczas części właściwej tego spotkania autor wymienionej książki starał się przybliżyć swoim słuchaczom proces jej powstawania, jak również trudności związane z podjętym problemem badawczym wynikające z zaprzepaszczenia dokumentacji źródłowej odnoszącej się do biblioteki w Czerwieńsku i nieistnienia już upolitycznionego księgozbioru książnicy, który został zniszczony w 1963 i 1967 r. Wraz z wymienionym powyżej moderatorem oraz prelegentem, poruszył jednocześnie kwestię upowszechnienia w kraju, w tym w Czerwieńsku, socrealistycznych publikacji, które nie tylko gloryfikowały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z dyktatorem Józefem Stalinem, ale również popularyzowały przebudowę polskich realiów społeczno-gospodarczych wzorowanych na państwie radzieckim. W tej sytuacji aktywność niektórych pracowników biblioteki w Czerwieńsku była pozorowana, ponieważ nie chcieli oni uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Nie brakowało tam i takich osób, które ochoczo zabiegały o rozbudowę chociażby młodzieżowej organizacji komunistycznej w postaci Związku Młodzieży Polskiej, której członkowie uniemożliwiali wręcz aktywność religijną lokalnej społeczności.
Zwieńczeniem omawianego spotkania była interesująca dyskusja, którą autor odbył nawet w kuluarach chociażby ze współgospodarzem spotkania, czyli dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida drem Andrzejem Buckiem.
Na zakończenie warto znaczyć, że istnieje możliwość zapoznania się z niemal dwugodzinną relacją z tej prezentacji, którą zamieszczono na stronie internetowej Radia Zielona Góra – http://rzg.pl/radio-zielona-gora/strefa-slowa-przystanek-historia-wzielonej-gorze/.

Daniel Koteluk