Start Prezentacje

Prezentacje

Z teki Agaty Buchalik-Drzyzgi... (nr 50-53)

Jerzy Gąsiorek (Gąsior)
Długo myślałam, co mogłabym napisać, by scharakteryzować Jerzego. Przewrotny filozof i poeta... Skąd wie tyle o istocie metamorfozy? Gąsior ciekawy świata i ludzi, opowiada o wędrówce gwiazd, planet, żywiołów (również targających człowiekiem). Łączy w poezji sztuce to, co dostrzega, poznaje i doświadcza. Trud ludzkiego losu, radości i bólu serca nie jest mu obcy. Jest przyjacielem.

Więcej…

 

Z teki Agaty Buchalik-Drzyzgi... (nr 46-49)

Kamila Marchelek
Wieloletnia pracownica Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, stąd nasza znajomość. Zainteresowała mnie swoim „zielnikiem”. Interpretować przyrodę z prostotą i zgodnie z osobistym uczuciem niewielu potrafi. Kamila wczuwała się w każdą roślinę, próbując pokazać ją indywidualnie na obrazie. Artysta do rozmów z sobą, własną duszą, czy też z aniołami potrzebuje kontaktu z naturą. Kamila ten kontakt uzyskała i nadal posiada.

Więcej…

 

Hilary Gwizdała

Urodził się 15 kwietnia 1916 r. w Koźminie Wielkopolskim. Dzieciństwo i młodość spędził w Poznaniu, gdzie podejmował się dorywczych zajęć zarobkowych oraz pracował jako muzyk grający na fortepianie oraz skrzypcach. Uprawiał boks i lekkoatletykę.

Więcej…

 

Jolanda Jeklin: Miasta - Monady - Synchronizacja

W dorobku twórczym Jolandy Jeklin z ostatnich lat dominują dwa typy prac, na pozór, pod względem optycznym, niemające ze sobą nic wspólnego, w istocie jednak tworzące wyjątkowo spójny ideowo i konsekwentny estetyczny komunikat.

Więcej…

 

Jolanda Jeklin

Urodziła się Lublianie w 1976 roku. Od 15 lat artystycznie związana ze Słowenią i Polską, genezę swej twórczości wyjaśnia następująco: „Inspiracją do powstania moich obrazów jest pytanie: Gdzie jest moje miejsce, mój dom?”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…