Start Prezentacje

Prezentacje

Teatr S – wypowiedzieć tekst widzem – z teatralną misją aisthesis sensualis

Teraz masz objawiać za pomocą ruchu rzeczy niewidzialne, dostrzegane dzięki oczom, lecz nie bezpośrednio oczyma […].

Edward Gordon Craig
Artystom teatru przyszłości
Nietrudno udowodnić potężną siłę sprawczą słowa w kulturze. Logos stworzył człowieka, stając się jednocześnie narzędziem używanym w określaniu wszystkiego, co ludziom towarzyszy, od przedmiotów materialnych po abstrakcyjne opisy odczuć zmysłowych. Słowo stało się medium posiadającym zdolność obcowania zarówno z sacrum, jak i profanum.

Więcej…

 

Festiwal Experyment – historia

Początki Experymentu sięgają roku 2001. Wtedy to z inicjatywy Teatru „S”, kierowanego przez Ireneusza Solarka, odbyły się w Zbąszyniu Spotkania Teatralne EXPERYMENT.

Więcej…

 

Ireneusz Solarek, portfolio

Urodził się w 1963 r. w Łodzi. Studia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Obecnie tworzy szereg działań artystycznych w Zbąszyniu gdzie pracuje i mieszka. Zajmuje się malarstwem, grafiką, instalacją, obiektem artystycznym, wideo, działaniami parateatralnymi i site-specific. Prowadzi scenę plastyczną od 20 lat. Realizuje projekty kuratorskie w Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła. Ma na swoim koncie wiele działań artystycznych, wystaw, festiwali. Jest twórcą Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego Experyment. Prowadzi Galerię Baszta – non profit. Jest prezydentem Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Przestrzeń.

Więcej…

 

Aga Migdałek

ur. 1974, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski, dyplom w 2005 roku w pracowni prof. Witolda Michorzewskiego (prezentacja w Galerii BWA, Zielona Góra).

Więcej…

 

Aga Migdałek – Malarstwo

Wystawa Agi Migdałek w Galerii Artinfo.pl w Fabryce Trzciny, nosi prostą nazwę Malarstwo. Wiele może się kryć pod tym słowem i tak jest w tym przypadku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…