Start Prezentacje

Prezentacje

Artystka spełniona

Znamy się od 30 lat. Prowadząc galerię BWA w Gorzowie, mój kontakt z artystami, zwłaszcza województwa lubuskiego, był oczywisty.  Tak poznałem Agatę, jedną z najbardziej aktywnych artystek Zielonej Góry. Doroczne przeglądy plastyki lubuskiej, plenery tkackie Art Stilon, potem Biennale Sztuki Sakralnej, prezentacje środowiska plastycznego w kraju i za granicą – wszędzie tu obecna była i jest Agata, ba, dostrzegana i wielokrotnie nagradzana. Artystka uniwersalna. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu, uczelni wówczas tak znaczącej, tuż po studiach trafiła do Zielonej Góry. Prze wiele lat uczyła w Państwowym Liceum Plastycznym, była także wykładowcą w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, przez cztery lata kierowała zielonogórskim Biurem Wystaw Artystycznych, działała w okręgu ZPAP, wielokroć była organizatorką plenerów malarskich w Łagowie i w Paradyżu, inicjatorką wielu akcji artystycznych.

Więcej…

 

Agata Buchalik-Drzyzga 45 lat pracy twórczej REPRODUKCJE

Więcej…

 

Agata Buchalik-Drzyzga

45 lat pracy twórczej

Więcej…

 

Teatr S – wypowiedzieć tekst widzem – z teatralną misją aisthesis sensualis

Teraz masz objawiać za pomocą ruchu rzeczy niewidzialne, dostrzegane dzięki oczom, lecz nie bezpośrednio oczyma […].

Edward Gordon Craig
Artystom teatru przyszłości
Nietrudno udowodnić potężną siłę sprawczą słowa w kulturze. Logos stworzył człowieka, stając się jednocześnie narzędziem używanym w określaniu wszystkiego, co ludziom towarzyszy, od przedmiotów materialnych po abstrakcyjne opisy odczuć zmysłowych. Słowo stało się medium posiadającym zdolność obcowania zarówno z sacrum, jak i profanum.

Więcej…

 

Festiwal Experyment – historia

Początki Experymentu sięgają roku 2001. Wtedy to z inicjatywy Teatru „S”, kierowanego przez Ireneusza Solarka, odbyły się w Zbąszyniu Spotkania Teatralne EXPERYMENT.

Więcej…

 
Więcej artykułów…