Start Prezentacje Mariusz Kowalski

Mariusz Kowalski

altUrodził się w 1969. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze. Studia: Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej (obecnie Instytut Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w Zielonej Górze. Dyplom w pracowni rysunku prof. Izabeli Gustowskiej. Studia podyplomowe z grafiki komputerowej na Politechnice Zielonogórskiej. Od 2009 roku Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiane dziedziny: rysunek, malarstwo olejne, grafika cyfrowa.
O swojej twórczości mówi: „Moje prace są efektem zafascynowania się możliwościami grafiki cyfrowej. To odmienne od klasycznych medium, które w postaci graficznego oprogramowania i tabletu staje się równoprawnym narzędziem w procesie tworzenia.
Spod elektronicznego piórka wyłaniają się pełne fantazji obrazy kreowanej na nowo rzeczywistości, w której dominują elementy przyrody przeplatające się z fantastyczną wizją innego świata. Wydawać by się mogło, że technika komputerowa to jedynie zimne i bez wyrazu narzędzie, które dyktuje swoje warunki i samo decyduje o efekcie końcowym wygenerowanej myśli twórczej. Nic bardziej mylnego. Program graficzny traktuję bowiem jak nowoczesny pędzel lub ołówek, który równie posłusznie przenosi moje wizje na ekran monitora, co tradycyjne narzędzia na blejtram czy papier. Wirtualne krainy, wszechświat, nowe technologie… to wszystko jest poszukiwaniem i jakby zaproszeniem do odnalezienia nowego miejsca kontemplacji artystycznej wizji nowego świata.
Tak oto pojawia się nowy aspekt natury tworzenia, digital art, zawarty w budującej się na nowo relacji: twórca człowiek – odtwórca maszyna, gdzie maszyna, jaką jest komputer, staje się narzędziem do poruszania się w cyberprzestrzeni, a więc w obszarze jak najbardziej sprzyjającym realizacji form fantasy. A to, mnie – twórcę, w tym warsztacie pracy najbardziej pasjonuje”.
Wystawy indywidualne: 2008 Inne światy, Klub muzyczno-artystyczny, 4 Róże dla Lucienne, Zielona Góra; Inne światy II, Galeria Pro Arte w ramach Dni Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra; 2009 Inne światy III, Radio Zachód, Zielona Góra; 2013 To co lubię, grafika komputerowa, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra.
Wystawy zbiorowe: 2008 Wystawa multimedialna POLKON 2008 – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra; 2010 Next, Galeria Pro Arte, Zielona Góra; 2011 – 100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków, Twórczość Artystów Okręgu Zielonogórskiego ZPAP – Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; 2011 Fantastyczne Winobranie, prezentacja multimedialna na deptaku zielonogórskim.

altaltaltalt