Start Prezentacje Wszystko jest w porządku, a także na odwrót

Wszystko jest w porządku, a także na odwrót

Maryna Mazur

Pierwsze, zmysłowe wrażenia jakich dostarczają prace Maryny Mazur dotyczą walorów czystop lastycznych realizowanych przez nią obrazów i grafik. Ich wizualna strona sprowadza się najczęściej do intrygujących, geometrycznych kształtów o zróżnicowanych barwach, atakujących wzrok oglądającego. Już po chwili jednak estetyczny aspekt zaczyna ustępować warstwie znaczeniowej, stanowiącej istotę tych przedstawień. Źródłem inspiracji i tematem wiodącym dzieł artystki jest współczesna architektura sakralna.Jakże inna od tej sprzed wieków, kiedy budowniczym świątyń przyświecało dążenie do uzyskania niemalże absolutnego piękna formy. Dawne budowle nadal silnie działają na ludzką wyobraźnię. Zawierają w swojej bryle tajemnicę, metafizykę i przede wszystkim sacrum…

Obecnie w architekturze kościelnej równolegle występują dwa nurty. Eklektyzm, będący przypadkową zbitką stylów historycznych łączonych bez ładu i składu oraz groteskowy neomodernizm, wynikający z architektonicznych fantazji i mód. Dzisiejszym kościołom brakuje głównie wyważonych proporcji, harmonijnych układów kompozycyjnych, odpowiedniej dekoracji oraz kolorystyki. Dominują skomplikowane podziały, dziwaczne załamania i obłości. Cechą charakterystyczną jest gigantomania, przeładowanie niestwarzające warunków do kontemplacji i modlitwy. Jak Polska długa i szeroka spotykamy zaskakujące konstrukcje pełniące dziś funkcję Domów Bożych. Budzą one najrozmaitsze skojarzenia i pozbawione są głębokiej symboliki, tak charakterystycznej dla zabytkowych obiektów. Przypominają monumentalne origami, centra handlowe. Kojarzą się ze schronami przeciwatomowymi, skoczniami narciarskimi lub pojazdami kosmicznymi.

Maryna Mazur w graficznym cyklu przekornie zatytułowanym „Wszystko jest w porządku, a takżena odwrót” wnikliwie analizuje bryły świątyń.Prześwietla i filtruje ich zewnętrzny wygląd, syntetyzując kształty zaczerpnięte z rzeczywistości. Czyni to bardzo sugestywnie, korzystając z klasycznych technik druku wklęsłego. Umiejętnie łączy akwafortę z akwatintą, tworząc efektowne, kolorowe plansze. Grafiki te prowokują do refleksji. Zwracają uwagę na dysonans pomiędzy przeżyciem duchowym a udziwnioną formą współczesnych kościołów. To ważny, niebanalny głos młodego twórcy.
 


Wstęp do katalogu wystawy Maryna Mazur / Andrzej Bobrowski, Outside (19-30.10.2012) w Galerii Wojewódzkiej i MiejskiejBiblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki, Kraków 2012.
Leszek Kania