Start Poezja Dariusz Szymanowski Stara poetka ukrywa w dłoniach swoją twarz

Stara poetka ukrywa w dłoniach swoją twarz

Jedyne czego chciała to dom
mały z czerwonym dachem
Nieprzekładalny na język innej kobiety

A ona Całkiem inna niż tamta
Inaczej niż tamta rozebrana Pewna swego
Półnaga jak dom który jeszcze stoi

Próżno by szukać podobieństw
To jakby stół opisywać zaczynając
od brudnych naczyń
 
Dariusz Szymanowski