Start Poezja Marek Grewling Transfiguracja

Transfiguracja


                         Et transfiguratus est coram ipsis

                         („i przemienił się wobec nich” Mk 9.2b)


  To nie była droga; ścieżka jakaś wśród kolczastej krzewiny
  po kamieniach i burym piachu

  wycieczka bez sensu

  dlatego Jakub Jan i Piotr
  z kwaśnymi minami szli
  za tym dziwnym człowiekiem

  pełni wątpliwości i pytań

  wszak dzisiaj jeszcze trzeba
  kupić wino chleb i ryby

  a ten – na spacer pod górę

  dziwny znajomy nie myśli o posiłku
  nie dba ani o jutro ani o dobre imię

  a jeść trzeba
  i rybacy dobrze to wiedzą

  dotarli zmęczeni i głodni

  niepotrzebna znajomość
  dziwne słowa obce rybackiej logice
  do domów wrócą raczej sami
  trudna mowa mistrz dziwny
  góra banalna niczym nie zachwyca

  i oto
  góra Tabor zalana tysiącem słońc
  niekoniecznie uwierzyli
  w jego słowa
  najważniejsze okazały się słońca
  które rzuciły rybaków na ziemię na zawsze
  piękno bezwzględnie boskie

Marek Grewling