Start Poezja Mieczysław Jan Warszawski Posażność

Posażność


Przystosuj się wzbogać
Niezamożnością mimo
Że niedostatek czy też inna
Mniej niż zadawalająca
Posażność nie jest
W cenie ani
Na pokaz a nawet
Do pozazdroszczenia

Bywało przecież
Rozmaicie

Czasami ponad
Nijakość

Zawsze jednak
Poniżej średniej
Majętności

A to już wiele
Więcej aniżeli brak
Czegokolwiek

Mieczysław Jan Warszawski