Start Poezja Mieczysław Jan Warszawski Nic ponad

Nic ponad


Nic ponad skoro
I tak wszystko jest
Jak jest czyli

W poziomie albo i
W pionie bywa

Że nie na swoją miarę lecz
Zawsze na swoim niby-miejscu

Gdzie grunt pod nogami
I dach nad głową

A nawet i dobytek
W każdym kącie choć
Wybiórczy zagraca jednak
Zarówno twój stan
Ciała jak
I ducha

Cokolwiek by to nie było
Wynaturzenie czy
Też zmaterializowanie

Posiądź się więc na tyle
Na ile zdołasz
Tylko nie zbytkuj
Gdyż jak wiesz
Nic ponad

Mieczysław Jan Warszawski