Start Poezja Renata Diaków Kiedy ucichnie wiatr…

Kiedy ucichnie wiatr…

Ramiona wiatraka nagie jak twoje ramiona przemielają codzienność, w której
jestem rozpuszczona, poruszane niewidzialną siłą dającą energię, żebym
mogła żyć mimo wszystko.

Co będzie, jeśli ucichnie wiatr?