Start Poezja Krzysztof Jeleń ***

***

duszę się tutaj
pośród chamstwa i fałszu –
powiedział Jezus
z krzyża sejmowej sali
pozwólcie mi
wyjść w szczere pole
gdzie nikt nie rzuca kamieniem
nie zastawia sideł
nie miesza z błotem
gdzie mądry wiatr
zrywa partyjne maski
odsłaniając
pustkę spojrzeń i słów
być może tam spotkam tych
którzy odpuszczą swoim winowajcom
podadzą dłoń wątpiącym
uśmiechną się do zasmuconych
a potem pozwólcie mi zostać
w przydrożnej kapliczce
bym pośród świętej ciszy
odnalazł wiarę w samego siebie
odzyskał nadzieję
uwierzył w miłość
tak mi dopomóż
Ojcze mój
którym zbyt wielu
wyciera sobie usta