Start Poezja Hubert Kopacz Boskie rachunki

Boskie rachunki

  Bóg w obliczeniach nie zawsze bywa sprawiedliwy.
  Jego rachunki rzadko są dokładne, dalekie od absolutu.

  Zaplanował, że psów urodzi się tysiąc,
  a z tysiąca szesnaście urodzi się martwych,
  choć martwych to zaplanowanych
  w tym dziele stworzenia.

  Z tych dziewięciuset osiemdziesięciu czterech,
  które pozostaną, dziewięćset osiemdziesiąt trzy
  szczęśliwie znajdzie dobrego właściciela
  i będzie żyć dobrze, spełniając swą przyjacielską misję,
  a jeden, ten jeden odrzucony, wyrzucony w lesie
  pałętać się będzie po mroźnej polanie,
  aż serce w tragicznym, nieuchronnym pędzie
  stanie nieruchomo.

  Ten jeden stanowi
  okrutny błąd Boga,
  bo obliczenia,
  choć niebieskie,
  nie zawsze sprawiedliwe.

Hubert Kopacz