Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza
1. Tekst powinien być przygotowany w wersji elektronicznej i przekazany w formie wydruku (1 egz.), płycie lub przesłany e-mailem.
2. Format czcionki Times New Roman, rozmiar 12, interlinia1,5.
3. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 10 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę).
4. Tytuły książek, artykułów podajemy kursywą; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
5. W przypisach stosujemy polskie skróty (np. tamże, dz. cyt.).
6. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny.
7. Redakcja zastrzega sobie recenzowanie, adiustowanie i skracanie materiałów.
8. Teksty należy składać lub przesyłać na adres:

Pro Libris
WiMBP im. C. Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65–077 Zielona Góra

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 68 45 32 637