Nr 2/3 (31/32)

Autorzy numeru

Halina Bohuta-Stąpel
Ur. w Poznaniu; absolwentka Politechniki Wrocławskiej, poetka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze
Żywych Poetów. Wydała cztery tomiki wierszy; jest laureatką nagród i wyróżnień literackich. W 2009 r.
otrzymała nagrodę kulturalną Wójta Gminy Świdnica. Mieszka w podzielonogórskim Wilkanowie.
Andrzej Buck
Literaturoznawca, teatrolog, edytor, dziennikarz, bibliotekoznawca, autor książek i artykułów
naukowych oraz prac dokumentacyjnych dotyczących teatru, autor adaptacji teatralnych i scenariuszy,
twórca przeglądów, spotkań i festiwali teatralnych, redaktor czasopism, nauczyciel akademicki, doktor
nauk humanistycznych.
Rafał Ciesielski
Szef programowy Lubuskiego Biura Koncertowego, muzykolog i klarnecista, publicysta muzyczny.
W latach 1991-99 był stałym recenzentem muzycznym „Gazety Lubuskiej”, publikował także w „Ruchu
Muzycznym”, „Gazecie Wyborczej – Gazecie Zachodniej”, jako recenzent wydawnictw fonograficznych
w Magazynie Muzycznym „Klasyka” oraz w wydawnictwach okolicznościowych. Jest redaktorem
biuletynu „Orfeusz” oraz autorem koncepcji i redaktorem programów Uniwersyteckich Koncertów
Kameralnych ARS LONGA. Jest klarnecistą zespołów: Quodlibet Orchestra, Arundo oraz Dixieland
Orchestra.
Edward Derylak
Ur. w 1953 r. w Harasiukach (woj. podkarpackie). Absolwent WSO w Poznaniu i WSP w Zielonej Górze.
Członek grupy literackiej „Dysonans” we Wrocławiu. Autor opowiadań i powieści. Laureat konkursów
literackich.
Krzysztof Fedorowicz
Dziennikarz, poeta, laureat nagrody im. Georga Trakla. Gospodarz winnicy Miłosz w Łazie koło Zaboru.
Pracuje w „Gazecie Lubuskiej”.
Angelika Fornalska
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Agnieszka Graczew-Czarkowska
Ur. w 1970 r. w Zielonej Górze, zawód wolny – artystka.
Marek Grewling
Ur. w 1963 r. w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii; absolwent teologii biblijnej.
Autor 6 książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji
i artykułów publicystycznych; współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Od roku 2003 jest członkiem
Związku Literatów Polskich.
Magdalena Gryska
Malarka, absolwentka PWSSP w Poznaniu, wolny słuchacz w École Nationale Superieure Des Beaux
Arts w Paryżu. Prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Sztuki (Wydział Artystyczny UZ). Członek
założyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze. Kurator oraz organizator
ogólnopolskich wystaw, redaktor graficzny „Pro Libris”, profesor UZ.
Guben Günter
Ur. w 1938 roku pod Gubinem/Guben. Reżyser radiowy, autor ośmiu książek. Prezes Stowarzyszenia
Pisarzy „Stuttgarter Schriftstellerhaus”. Mieszka w Esslingen w Badenii-Wirtembergii.
Joanna Kapica-Curzytek
Ur. w 1967 r. Filolog angielski, glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Autorka recenzji książek ( „Twój Styl”, „Twoja Muza”, portal internetowy księgarni
Merlin), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Jest współautorką
i tłumaczką reportażu, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego
Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Oprócz literatury
jej największą pasją są języki obce.
Jacek Katos Katarzyński
Ur. w 1966 r. w Koninie. Poeta, performer, filmowiec niezależny. Organizator i współorganizator licznych
imprez kulturalnych. Członek zielonogórskiej grupy filmowej Sky Piastowskie. Autor czterech książek
poetyckich i licznych publikacji prasowych. Od 1984 r. na stałe związany z Zieloną Górą. Obecnie
pracuje w Lubuskiej Telewizji Regionalnej.
Beata Patrycja Klary
Poetka, publicystka, stypendystka prezydenta Miasta Gorzowa. Zastępca redaktora naczelnego
„Pegaza Lubuskiego”, sekretarz RSTK w Gorzowie Wlkp. Autorka książek i arkuszy poetyckich, prac
krytycznoliterackich, recenzji, wywiadów publikowanych w pismach regionalnych i ogólnopolskich.
Rita König
Poetka, prozatorka. Mieszka i pracuje we Frankfurcie n. Odrą.
Janusz Koniusz
Ur. w 1934 r. w Sosnowcu-Niwce w rodzinie górniczej. Poeta, dziennikarz, redaktor antologii wierszy,
opowiadań, reportaży, baśni i legend lubuskich, pamiętników mieszkańców Środkowego Nadodrza
oraz osób niepełnosprawnych. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy, opowiadań oraz esejów
historyczno-wspomnieniowych. Autor słuchowisk radiowych i widowiska telewizyjnego. Laureat
konkursów literackich, członek ZLP.
Aleksandra Krawczyk
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, przygotowuje pracę magisterską poświęconą
literaturze lubuskiej.
Anita Kucharska-Dziedzic
Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba”.
Sławomir Kufel
Ur. w 1965 r. w Międzyrzeczu, historyk i teoretyk literatury, profesor UZ.
Barbara Literska
Teoretyk muzyki, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Doktor nauk
humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Jej zainteresowania badawcze dotyczą recepcji twórczości
Fryderyka Chopina oraz dwudziestowiecznej polskiej twórczości kompozytorskiej. Obecnie
jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Władysław Łazuka
Ur. w 1946 r. poeta, prozaik, laureat nagród i wyróżnień literackich. Często publikuje w prasie.
Jego utwory pojawiają się na antenie Polskiego Radia. Autor zbiorów wierszy. Mieszka w Choszcznie.
Małgorzata Mikołajczak
Prof. UZ., kieruje Zakładem Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UZ.
Prowadzi Pracownię Badań nad Literaturą Regionalną. Autorka monografii poświęconych twórczości
Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta, niedługo ukaże się jej książka na temat literatury lubuskiej.
Dorota Modrzyk
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, przygotowuje pracę magisterską poświęconą
literaturze lubuskiej.
Igor Myszkiewicz
Ur. w 1974 r., absolwent wychowania plastycznego Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej UZ.
Uprawia infografię, rysunek, komiks, malarstwo. Członek ZPAP od 2004 roku. Pracuje w Muzeum
Ziemi Lubuskiej.
Agnieszka Przybynowska
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jakub Rawski
Absolwent filologii polskiej; w 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił pracę licencjacką
dotyczącą ewolucji figury wampira. Obecnie pisze pracę magisterską z europejskiego romantyzmu.
Stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2009/2010.
Wiceprzewodniczący Koła Literaturoznawców działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UZ.
Robert Rudiak
Ur. w 1966 r. w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki, historyk literatury
i regionalista. Autor książek poetyckich; autor i współautor wystaw instalacji plastycznych
oraz spektakli parateatralnych i montaży poetyckich. Laureat wielu konkursów poetyckich.
Urszula Seifert
Ur. w 1987 r. w Świebodzinie. Studentka V roku historii o specjalności archiwistyka na UZ.
Od 2009 roku współpracuje z Gazetą Samorządu Studenckiego „UZetka”. Od początku br. pracuje
w Akademickim Radiu Index. Propagatorka poezji w mediach studenckich.
Czesław Sobkowiak
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Poeta,
autor 9 tomików poetyckich; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism
literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.
Agnieszka Szpylma
Absolwentka filologii polskiej UZ. Uczestniczka Dyskusyjnego Klubu Książki przy Wypożyczalni Głównej
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Izabela Taraszczuk
Germanistka, pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Niemieckiej do XVIII wieku
w Instytucie Filologii Germańskiej UZ.
Gerard Tomiak
Absolwent filologii polskiej UZ, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Rakoniewice.
Mieczysław Warszawski
Ur. w 1950 r. w Laskach Odrzańskich k. Zielonej Góry, poeta, prozaik. Laureat Lubuskiego Wawrzynu
Literackiego w 1995 r.
Joanna Wawryk
Absolwentka zielonogórskiej polonistyki ze specjalnością edytorską. Pracuje w WiMBP w Zielonej Górze.
Artur Wodarski
Ur. w 1963 r. Poeta i prozaik. Publikował w „Kozirynku”, „Pegazie Lubuskim” i „Angorze”. W 2009 r.
zdobył „Złoty laur Dziewina” w dziedzinie prozy oraz III miejsce w dziedzinie poezji. Mieszka w lubuskiej
wsi Wyszanowo.
Konrad Wojtyła
Ur. w 1972 r. w Zielonej Górze; poeta, dziennikarz, krytyk literacki, doktorant na Uniwersytecie
Szczecińskim. Mieszka w Szczecinie. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Zastępca redaktora
naczelnego kwartalnika literacko-filozoficznego [fo:pa]. Autor tomików poetyckich; publikuje
w czasopismach literackich i społecznych.