Regulamin XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty
„Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów”


Gminne Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
w Kargowej (woj. lubuskie),
Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze,
Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła
oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
ogłaszają konkurs, który adresowany jest do wszystkich twórców profesjonalnych
i nieprofesjonalnych, którzy zechcą podjąć interesujące wyzwanie literackie.

*

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.

*

Konkurs adresowany jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku od 15 do 18 lat
Każdy może przesłać tylko jedną pracę.Prace literackie nigdzie niepublikowane- opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem  należy przysłać do dnia 31 sierpnia 2018 r.
na adres:
Gminne Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
ul. Słodowa 2
66- 120 Kargowa
Z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Literacki”
W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem, dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie www.biblioteka.kargowa.pl)

*   

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28 września 2018r. w Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty  w Kargowej ul. Słodowa 2.
Prace zostaną nagrodzone w formie pieniężnej.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.kargowa.pl)

*

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 68 352 63 68.