XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej rozpoczęty

Po raz kolejny ogłoszona została edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.  Eugeniusza Paukszty. W dużej mierze realizowane w Kargowej zdarzenia są kontynuacją idei głoszonych przez literata związanego z tym miejscem – Eugeniusza Pauksztę, popularnego w latach 50. i 60. ubiegłego wieku powieściopisarza i publicysty, autora książek, w tym powieści obyczajowych i historycznych, tomów opowiadań oraz powieści dla młodzieży. Paukszta poruszał najczęściej problematykę Ziem Północnych i Zachodnich w kontekście integracji powojennej, kształtowaniu się polskości, wzrastania młodego pokolenia. Czasy są już inne, wartości przyświecające tym działaniom pozostały niezmienne – kolejnym pokoleniom wpaja się umiłowanie małych ojczyzn oraz pielęgnowanie najbliższego środowiska. Te zamierzenia kultywują organizatorzy Konkursu, które obrazuje naczelna maksyma: Małe Ojczyzny – pogranicze kultur i regionów. Wśród organizatorów (Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła  oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu) znajduje się także Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, która od lat wspiera i nagłaśnia ten ważny dla regionu Konkurs.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE