Komunikat

Komisja w składzie
Andrzej Buck – przewodniczący
Ewa Mielczarek – członek
Joanna Wawryk – członek

po przeczytaniu prac literackich (w ilości 6 zestawów), które napłynęły na V Konkurs Debiut Literacki Pro Libris w dniu 22 lutego 2018 r. podjęła decyzję o nieprzyznaniu nagrody z uwagi na niewystarczający poziom nadesłanych zestawów wierszy.