Nr 1 (42)

Agata Buchalik-Drzyzga
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Uprawia grafikę warsztatową i użytkową, tkaninę artystyczną, malarstwo sztalugowe, sztukę papieru oraz ekslibris. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. dyrektor zielonogórskiego BWA. Mieszka i tworzy w Zielonej Górze.

Monika Derczyńska
Absolwentka zielonogórskiej polonistyki oraz doktorantka na Wydziale Humanistycznym UZ w zakresie literaturoznawstwa.

Edward Derylak

Ur. w 1953 r. w Harasiukach (woj. podkarpackie). Debiutował opowiadaniem Nowy dzień (2002). Autor tomu opowiadań Styro (2004), powieści Cień lasu (2008) i opowiadania Per ardua ad astra (wersja polsko-angielska, 2009). Współautor kilkunastu almanachów i antologii. Redaktor Gawęd żagańskich Adama Stawczyka (2008). Publikował w „Pro Libris”, „Aspektach”, „Temacie”, „Własnym Głosem”. Członek grupy literackiej „Dysonans” we Wrocławiu. Mieszka i pracuje w Żaganiu.

Marek M. Dziekan Ur. w 1965 r. Prof. dr hab., kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Pracowni Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu prac naukowych, popularnonaukowych i przekładów. Zajmuje się historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, islamem klasycznym i współczesnym.

Florian Firlej
Regionalista, właściciel wydawnictwa prywatnego FTF. Fotografik (album Gubin minionych lat 1945-1976 w fotografii Tadeusza Firleja); członek Gubińskiego Towarzystwa Kultury oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Ponadto opiekuje się medialnie Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bieżycach. Publikuje artykuły publicystyczne w pismach regionalnych („Merkuriusz Regionalny”, „Puls”).

Roman Garbowski

Ur. w 1935 r. Aktor, reżyser teatralny. Karierę rozpoczynał jako lalkarz w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 70. występował na scenie lalkowej Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze; w latach 80. w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. W połowie lat 80. powrócił do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Od r. 1997 prowadzi w Zielonej Górze Studio Teatralne „Komedianci”.
 
Lidia Głuchowska
Historyk sztuki i literatury, animator kultury. Doktoryzowała się w 2004 r. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Od 2005 r. prowadzi zajęcia z historii sztuki i kultury na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie na stypendium w Norwegii.

Przemysław Grzesiński
Absolwent filologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor kilku publikacji, twórca komediodramatu Po prostu Leon po prostu (premiera w 2011 r. w LT). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Mirosław R. Kaniecki

Ur. w 1957 r. w Brodnicy. Publikuje w pismach ogólnopolskich, głównie w miesięczniku „Znak” i w prasie lokalnej; stale współpracuje z „Ziemią Michałowską”.

Joanna Kapica-Curzytek
Filolog angielski i glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl” i „Twoja Muza”), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury popularnej www.esensja.pl. Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna.

Władysław Klępka
Ur. w 1942 r. w Krężnicy Jarej koło Lublina. Poeta, tłumacz, plastyk. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji”. W 1978 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną miasta Puławy (1978). Jego wiersze tłumaczono na język niemiecki. Wydał zbiorki wierszy: Węzeł serdeczny (1996), Lato zimorodka (1997), Świetlisty cień Rafaela (1999), Bordiura z akantem (2000), Zielonym do góry (2004), Za wiatrem za wodą – haiku, tanka (2006), Pan Wyka (2008). Opracował antologię lubuską Wokół haiku (2002). Tłumaczy poezję czeską. Mieszka w Zielonej Górze, obecnie jest na emeryturze.

Andriej Kotin Ur. w 1985 r. w Moskwie. Poeta i bard zamieszkały od kilkunastu lat w Polsce. Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie sfinalizował także doktorat. Publikuje wiersze w antologiach niemieckich i polskiej prasie literackiej. Prócz poezji i prozy, pisze również piosenki i występuje z koncertami (m.in. uczestnik Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie). Autor tomiku poetyckiego Motyle w motelu.

Eugeniusz Kurzawa

Poeta, dziennikarz. Prezes Lubuskiego Oddziału ZLP. Pracuje w „Gazecie Lubuskiej”. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

Janusz Łastowiecki
Absolwent polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. UZ dr hab. Małgorzaty Mikołajczak. Znawca problematyki w zakresie reportaży i słuchowisk radiowych. Publikuje recenzje i artykuły w prasie lokalnej.
 
Zbigniew Masternak
Ur. w 1978 r. Prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg. W 2009 r. ukończył Scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Debiutował prozą w 2000 r. na łamach „Twórczości”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym pt. Księstwo. Jest współautorem książki Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna oraz noweli filmowej Jezus na prezydenta! Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury oraz Nagrody Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury. W 2005 r. na podstawie jego opowiadania (Stacja Mirsk) powstał film, którego był współproducentem (Grand Prix na IX KRAKFFA). Występuje też jako aktor. Gra w piłę błotną w klubie BKS Roztocze Krasnobród. Pochodzi z Piórkowa, mieszka w Puławach.

Jadwiga Matuszczak
Pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. Autorka licznych recenzji literackich, zestawień bibliograficznych. Publikuje w „Bibliotekarzu Lubuskim” i występuje w radiu PULS.

Kinga Mazur
Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, poetka. Autorka tomiku poetyckiego. Współpracuje z lokalnymi pismami literackimi.

Zofia Mąkosa
Ur. w 1957 r. w Kargowej. Absolwentka historii na zielonogórskiej WSP. Emerytowana nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego (SP i Gimnazjum w Siedlcu). Współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Siedlec. Publikowała w lokalnych czasopismach („Gminne Wieści”, „Głos Wolsztyński”).

Ewa Mielczarek Ur. w 1961 r. w Gnieźnie. Redaktorka, szefowa Działu Wydawnictw WiMBP w Zielonej Górze. Prowadzi Wydawnictwo Pro Libris; jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pro Libris”.

Katarzyna Palimąka Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, członkini Studenckiego Koła Literaturoznawców oraz Studenckiego Koła Naukowego Bibliologów i Edytorów RAMA. Interesuje się językoznawstwem historycznym, historią mangi i anime, pisze wiersze i recenzje.

Grzegorz Panek
Ur. w 1979 r. w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (w 2003 r. ukończył filologię angielską, w 2009 r. prawo). W 2008 r. obronił pracę doktorską w zakresie językoznawstwa. Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ, obecnie jako asystent naukowy. Tłumaczy teksty prawne i literackie. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa porównawczego i postępowania cywilnego. Jego debiutancki tomik Chrzest króla Midasa jest obecnie w druku.

Julita Paprotna
Poetka, stypendystka Prezesa Rady Ministrów (w roku szkolnym 2009/2010), laureatka I miejsca; w kożuchowskim Konkursie na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny. Jej pasją jest gra na gitarze i na bębnach.

Dariusz Pawlicki
Ur. w 1961 r. Autor esejów, nowel, szkiców, wierszy (wydał kilka zbiorów utworów poetyckich m.in. Haiku, 48 wierszy). Pisze także książki dla dzieci (Bibikin w drodze do Kamienia Życia). Publikuje teksty w czasopismach społeczno-kulturalnych i literackich (m.in. „Gazeta Kulturalna”, „Rita Baum”, „Twórczość”); autor 100 haseł w Encyklopedii Wrocławia (Wydawnictwo Dolnośląskie); prowadzi „Warsztaty literackie”, wygłasza prelekcje poświęcone kulturze; mieszka we Wrocławiu, ale w swej twórczości wiele miejsca poświęca Suwalszczyźnie; należy do ZLP.

Jakub Rawski
Ur. w 1988 r. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. dra hab. Leszka Libery. Autor książki poetyckiej Pasaże (2010) oraz referatów wygłaszanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski). Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), sekretarz zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Bogumiła Różewicz
Ur. w 1961 r. w Zielonej Górze. Miłośniczka poezji, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Debiutowała książką poetycką Welon na fali w 2011 r.

Robert Rudiak
Ur. w 1966 r., poeta, krytyk, historyk literatury, regionalista. Doktor nauk humanistycznych. Autor kilkunastu książek poetyckich, współautor antologii poezji i szkiców nt. historii literatury lubuskiej. Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich i Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracownik WiMBP w Zielonej Górze.

Benita Sczaniecka
Ur. w 1971 r. w Zielonej Górze. Absolwentka International Theological Institute w Gaming (Austria), bibliotekarz. Kierownik Biblioteki Obcojęzycznej WiMBP w Zielonej Górze.

Marika Sobczak
Ur. w 1987 r., doktorantka na UZ, ukończyła polonistykę. Była przewodniczącą Studenckiego Koła Literaturoznawców działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UZ. Organizatorka studenckich wieczorów i konkursów poetyckich, konferencji naukowych. Zdobyła wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie im. C. K. Norwida.

Czesław Sobkowiak
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Poeta, autor 16 tomików poetyckich. Krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Małgorzata Stachowiak-Schreyner
Ur. w 1975 w Sulechowie. Absolwentka studiów ekonomicznych. Pracuje jako instruktor teatralny. Laureatka ponad 150 nagród ogólnopolskich konkursów literackich, publikacje w kilkudziesięciu antologiach i prasie literackiej. Jej tomik o czymś wyróżniony przez jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego znalazł się wśród najlepszych debiutów województwa.
 
Mirosława Szott
Ur. w 1987 r. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorantka prof. UZ dr hab. Małgorzaty Mikołajczak. Poetka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze.

Renata A. Thiele

Zielonogórzanka; ponad 20 lat mieszka i pracuje w Akwizgranie. Jest tłumaczką, redaktorką czasopisma polsko-niemieckiego „polregio”, lektorką języka niemieckiego i polskiego, autorką tekstów literackich i artykułów prasowych w obu tych językach.

Adam Bolesław Wierzbicki
Ur. w 1972 r. w Krośnie Odrz. Autor trzech zbiorków poetyckich; nagradzany i wyróżniany w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach literackich. Mieszka w Dłużku powiat żarski.

Barbara Wrona
Kustosz biblioteki Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego; tłumaczka.

Irena Zielińska

Ur. w 1956 r. w Gorzowie Wlkp. Poetka i malarka. Uprawia także krótkie formy eseistyczne. Debiut w 1977 r. w miesięczniku „Odra”. Od 1983 roku uczestniczka Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK w Lubniewicach i Garbiczu, na których zdobywała pierwsze nagrody. Wydała cztery poetyckie książki: Oceania Irenejska (Gorzów 1998, RSTK), Naga rzeka (Gorzów 2003, WAG Arsenał), Złota cisza poety (Gorzów 2008, WAG Arsenał), Przyłapana na istnieniu (Pro Libris 2011). Większość swoich książek autorka sama ilustrowała. W 2008 roku artysta multimedialny, Piotr Wysocki nakręcił film Zbliżenie z udziałem Ireny Zielińskiej. Jej wiersze wielokrotnie prezentowano w programach radiowych i telewizyjnych oraz drukowane w prasie ogólnopolskiej. Poetka na stałe współpracuje z prasą lokalną („Kurier Międzyrzecki”) i gorzowskim czasopismem literackim „Pegaz Lubuski”. Od 2003 roku należy do Związku Literatów Polskich. Mieszka w Międzyrzeczu.