Halina Bohuta-Stąpel
Publicystka, poetka, prozatorka. Uczestniczka i laureatka konkursów literackich, autorka 5 tomików poetyckich. Publikuje w pismach: „Obrzeża”, „Pegaz Lubuski”, „Pro Libris”, „Gazeta Lubuska”, „Grűnberger Wochenblatt” oraz na portalu internetowym pkpzin. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, laureatka Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Świdnica (2009). Wraz z Aleksandrą Sztukowską-Matusiak prowadzi Literacki Kabaret Dojrzałych Dam.

Natalia Bratko
Ur. w 1989 r. Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zainteresowania: literatura rosyjska i fantasy oraz sport. Fanka twórczości Wiecha Wiecheckiego.

Andrzej Buck
Literaturoznawca, teatrolog, edytor, dziennikarz, bibliotekoznawca, autor książek i artykułów naukowych oraz prac dokumentacyjnych dotyczących teatru, autor adaptacji teatralnych i scenariuszy, twórca przeglądów, spotkań i festiwali teatralnych, redaktor czasopism, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych.

Marek Czuku
Ur. w 1960 r. Poeta, krytyk literacki, publicysta, z wykształcenia fizyk i polonista. Autor dziesięciu zbiorów wierszy, ostatnio: Forever (2010), Facet z szybą (2012). Publikował m.in. w „Twórczości”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Więzi”, „Toposie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Akcencie”, „Frazie”, „Pograniczach”, „Frondzie”, „Arcanach”. Swoją twórczość prezentował także za granicą (Szwecja, Irlandia, USA, Serbia, Austria, Francja, Belgia, Litwa. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz do Academia Europaea Sarbieviana. Tegoroczny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marek Grewling
Ur. się w 1963 r. w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii; absolwent teologii biblijnej. Autor 6 książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji i artykułów publicystycznych; zastępca redaktora naczelnego „Pegaza Lubuskiego”. Od roku 2003 jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Przemysław Grzesiński
Absolwent filologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor kilku publikacji, twórca komediodramatu Po prostu Leon po prostu (premiera 2011 r. w Lubuskim Teatrze). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Leszek Kania
Kurator wystaw, krytyk sztuki, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Joanna Kapica-Curzytek
Filolog angielski i glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl” i „Twoja Muza”), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia w krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury popularnej www.esensja.pl . Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna.

Barbara Konarska
Słuchaczka Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi klub literacki Oksymoron i redaguje czasopismo „Inspiracje”. Poetka, jest autorką dwóch tomików poezji: Ocalone ćmy czyli moje wędrowanie i Malowanka jesienna. Brała udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

Marta Kornalska
Ur. w 1986 r. w Koninie. Absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Obecnie związana z Uniwersytetem Zielonogórskim na Wydziale Artystycznym. Graficzka, malarka, hobbystycznie pisze.

Zygmunt Kowalczuk
Ur. w 1963 r. w Lubsku. Poeta, eseista, historyk . Absolwent Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu i wydziału filozoficzno-teologicznego KUL. Doktoryzował się w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Do 2004 r. był duchownym, obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Debiutował w 1987 r. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2000). Członek ZLP od 2007 r. Mieszka w Bieczu koło Lubska. Wydał zbiory wierszy: Niebo szyte ziemią, Dwa nieba, Po tamtej stronie księżyca, „Ponad skrzydłami aniołów”, „Na klifie”, „Tobie błogosławiony Janie Pawle II Ojcze Święty” (wspólnie z M. Wypych), szkice historyczne „Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski - prymas czasów niewoli”, „Zarys historii Kościołów chrześcijańskich - nie tylko dla studentów”, „Obrazy i symbole w historii chrześcijaństwa”, opowieści religijne dla dzieci „W poszukiwaniu szczęścia”.

Eugeniusz Kurzawa
Poeta, dziennikarz. Prezes Lubuskiego Oddziału ZLP. Pracuje w „Gazecie Lubuskiej”. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

Władysław Łazuka
Ur. w 1946 r. Poeta, prozaik, laureat nagród i wyróżnień literackich. Często publikuje w prasie, a także na antenie PR. Autor zbiorów wierszy. Mieszka w Choszcznie

Czesław Markiewicz
Ur. w 1954 r. w Zielonej Górze; poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, dziennikarz „Radia Zachód” w Zielonej Górze.

Zbigniew Masternak
Ur. w 1978 r. Prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 r. ukończył Scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Debiutował prozą w 2000 r. na łamach „Twórczości”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym pt. Księstwo. Jest także współautorem książki Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, oraz noweli filmowej Jezus na prezydenta! Jego twórczość jest tłumaczona na języki obce (m.in. wietnamski, mongolski, macedoński, słoweński oraz ukraiński. Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury (2011) oraz Dorocznej Nagrody Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury (2011). Grywa w filmie. W 2005 r. na podstawie jego opowiadania Stacja Mirsk powstał film, którego był współproducentem (Grand Prix na IX KRAKFFA). Gra w piłkę błotną w klubie BKS Roztocze Krasnobród. Jest kapitanem Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. Pochodzi z Piórkowa, mieszka w Puławach.

Kinga Mazur
Urodzona w 1989 roku, studentka 2. kierunków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stały współpracownik gorzowskiego pisma literackiego „Pegaz Lubuski”; jej wiersze były drukowane w antologii młodych poetów ziemi sulęcińskiej Smak na wiersz. Autorka tomiku poetyckiego Już wiem.

Zofia Mąkosa
Ur. w 1957 r. w Kargowej. Absolwentka historii na zielonogórskiej WSP. Emerytowana nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego (SP i Gimnazjum w Siedlcu). Współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Siedlec. Publikowała w lokalnych czasopismach („Gminne Wieści”, „Głos Wolsztyński”).

Ewa Mielczarek
Ur. w 1961 r. w Gnieźnie. Szefowa Działu Wydawnictw WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, redaktor, starszy kustosz, sekretarz redakcji „Pro Libris”.

Dominika Mrozowska
Ur. w 1989 r. Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Amatorka kryminałów i muzyki rock. W wolnym czasie maluje, gotuje oraz pisze wiersze i opowiadania.

Dariusz Pawlicki
Ur. w 1961 r. Autor esejów, nowel, szkiców, wierszy (wydał kilka zbiorów). Pisze także książki dla dzieci, publikuje teksty w czasopismach społeczno-kulturalnych i literackich (m.in. „Gazeta Kulturalna, „Rita Baum”, „Twórczość”); autor 100 haseł w Encyklopedii Wrocławia; prowadzi warsztaty literackie, wygłasza prelekcje poświęcone kulturze. Mieszka we Wrocławiu, ale w swej twórczości wiele miejsca poświęca Suwalszczyźnie. Należy do ZLP.

Dorota Poślednia
Urodzona w Kostrzynie nad Odrą, absolwentka filologii polskiej i socjologii. Doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim, przygotowuje pracę doktorską na temat historii w twórczości Zbigniewa Herberta.

Jakub Rawski
Ur. w 1988 r. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. dra hab. Leszka Libery. Autor książki poetyckiej Pasaże (2010) oraz referatów wygłaszanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski). Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sekretarz zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Czesław Sobkowiak
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Poeta, autor 16 tomików poetyckich; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Marta Soczek
Ur. w 1989 r. w Szprotawie. Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje filologię polską ze specjalnością komunikacja medialna oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo, w ramach której w zeszłym roku uzyskała stypendium rektora. Jej zainteresowania oscylują wokół literatury najnowszej. Wolne chwile poświęca siatkówce i piłce nożnej.

Mirosława Szott
Ur. w 1987 r., doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze.

Izabela Taraszczuk
Ur. w 1974 r. w Zielonej Górze. Germanistka i tłumacz, kulturoznawca krajów niemieckojęzycznych, okazjonalnie również poetka i rysownik. Autorka ponad 30 publikacji poświęconych literaturze, historii regionu i sztuce. Laureatka wyróżnienia i I miejsca w konkursie literackim W Języku Serca / In der Sprache des Herzens w Opolu (2007 i 2011).

Renata A. Thiele
Germanistka, dziennikarka, prozaik, znawczyni historii i architektury, przewodniczka po Akwizgranie.

Witold Stankiewicz
Ur. w 1954 r. w Zielonej Górze, absolwent zielonogórskiej WSP (studia pedagogiczne). Poeta, dotychczas publikujący w internecie (portale poetyckie).

Adam Żuczkowski
Ur. w 1952 r. Poeta, nauczyciel. Debiutował na łamach wydawnictw studenckich Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (1974-76). Laureat konkursów poetyckich, organizator spotkań literackich; animator twórczości poetyckiej w regionie wolsztyńskim. Redaktor pierwszej antologii poetów wolsztyńskich Przebudzenie (1997); twórca Uniwersytetu Poezji nad Dojcą w Wolsztynie, miejsca spotkań, warsztatów dla adeptów sztuki słowa. Członek ZLP (Oddział w Zielonej Górze). Wydał drukiem tomiki: Pisane na piasku, Głaz. Wiersze wolsztyńskie (2000), Kresy minionego teraz (2006), które prezentowane były także na antenie Radia Zachód w „Radiowej książce poetyckiej”. Mieszka w Wolsztynie, pracuje w Kębłowie.

Agata Źrałko
Ur. w 1989 r. Pochodzi z Torzymia, a od ośmiu lat mieszka w Zielonej Górze. Jest studentką piątego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od trzech lat współpracuje z lokalnym oddziałem „Gazety Wyborczej” w Zielonej Górze. Redaguje teksty do dodatku kulturalnego Co Jest Grane, interesuje się środowiskiem uniwersyteckim oraz tematami zdrowotnymi, społecznymi. Jej domeną jest taniec (jest związana ze Szkołą Tańca Towarzyskiego Jolanty Bechyne). W wolnych chwilach sama uczy tańca, czyta książki, fotografuje i sprawuje literacką pieczę nad kilkoma serwisami internetowymi.