Otto Julius Bierbaum
Ur. w 1865 r. w Zielonej Górze, zm. w 1910 r. w Dreźnie. Studiował prawo i filozofię. Był powieściopisarzem, krytykiem literackim, podróżnikiem i autorem pierwszego w historii literatury dziennika podróży odbytej samochodem Eine empfindsame Reise im Automobil,1903. Zajmował się również literaturą dziecięcą. W 1905 napisał Przygody Zaepfel Kerna, będące niemiecką adaptacją przygód Pinokia Carla Colodiego.

Halina Bohuta-Stąpel

Ur. w Poznaniu; absolwentka Politechniki Wrocławskiej, poetka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydała cztery tomiki wierszy; jest laureatką nagród i wyróżnień literackich. W 2009 r. otrzymała nagrodę kulturalną Wójta Gminy Świdnica. Mieszka w podzielonogórskim Wilkanowie.

Lech Brywczyński
Ur. w 1959 r., mieszkaniec Elbląga, dziennikarz lokalnej prasy. Autor ponad 30 dramatów jednoaktowych, z których większość była publikowana w pismach literackich („Tygiel, „Autograf”, „Aspekty”, „Akant”, „Parnasik”, „Pogranicza”, „VariArt” i in.). Opublikował 17 dramatów w wydanej w 2002 r. w Elblągu książce Dramaty jednoaktowe. W elbląskim wydawnictwie URAN ukazał się jego drugi zbiór dramatów A jak Ajakos. Autor publikacji zawierających materiały przygotowujące licealistów do matury z języka polskiego (Wydawnictwo Szkolne OMEGA, JĘZYK POLSKI Matura 2007, Kraków 2006).

Karol Graczyk
Ur. w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Recenzent w dziedzinie literatury, filmu oraz muzyki. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich, redaktor stworzonego przez siebie internetowego miesięcznika sztuki – Polskie Kulturalne Podziemie. Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp., laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2008.

Przemysław Grzesiński
Absolwent filologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor kilku publikacji, twórca komediodramatu Po prostu Leon po prostu (premiera 2011 r. w Lubuskim Teatrze). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Joanna Kapica-Curzytek
Ur. w 1967 r. Filolog angielski, glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl”, „Twoja Muza”, portal internetowy księgarni Merlin), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl.). Jest współautorką i tłumaczką reportażu, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Oprócz literatury jej największą pasją są języki obce.

Beata Patrycja Klary
Rocznik 1976. Poetka i eseistka, filolog. Swoje prace krytycznoliterackie publikowała w „Edukacji i Dialogu”, w „Akancie” „Kwartalniku Opolskim”, „Edukacji Czytelniczo-Medialnej” i „Pegazie Lubuskim”. Jako poetka debiutowała w antologii Klubu Literackiego GDK Niedzielni poeci, jej wiersze weszły także do antologii Poeci Okrągłego Stołu i Zapisani w wierszach. Za pierwszy tom wierszy Witraże dostała dyplom honorowy Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za najciekawszy debiut 2004 roku. W serii Biblioteka Literacka „Pegaza Lubuskiego” wydała dwujęzyczny tomik wierszy „Imaginacje – Imagination” (Gorzów Wlkp. 2006). W 2006 r. była stypendystką Prezydenta Miasta Gorzowa. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz do Stowarzyszenia Twórczego „Wena”. Jest kandydatem Związku Literatów Polskich. Laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2011.

Wojciech Kozłowski
Od 1998 r. dyrektor BWA w Zielonej Górze. Prowadzi przy BWA Galerię PO, jedną z najbardziej progresywnych galerii w kraju. Jest wykładowcą Wydziału Artystycznego UZ.

Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Kierownik Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ, animator polsko-niemieckich przedsięwzięć kulturalnych, tłumacz.

Maciej Lindmajer
Student III roku filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, przygotowuje pracę licencjacką poświęconą Sanatorium Rafała Wojaczka.

Anna Łazdowska-Elińska
Ur. w 1978 r., absolwentka Animacji Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Publikowała w gazecie „Moje Miasto”. Debiut Poetycki w roku 2010 Jestem w Radiowej Książce Poetyckiej, publikacja poetycka Zmrok w Radiu Zachód 2011, publikacja radiowa proz 2012. Interesuje się muzyką i teatrem. Zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych dla dzieci.

Jakub Łysakowski
Dwukrotny stypendysta rządu francuskiego w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Lille, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą i medialną (Uniwersytet Łódzki ). Pracował jako recenzent i dziennikarz „Gazety Wyborczej”, pilot wycieczek zagranicznych. Prelegent Klubu Filmowego „Na górze” w zielonogórskiej Mediatece. Były kierownik kina Newa w Zielonej Górze, wykładowca w DKF Kotłownia, recenzent filmowy w audycji telewizyjnej Kocioł Kulturalny w Telewizji Przewodowej Zielona Góra. Komentator kulturalny i krytyk filmowy w telewizji polskiej.

Anna Makowska-Cieleń
Polonistka, nauczycielka II LO w Gorzowie Wlkp., były konsultant WOM, Członek RK Stowarzyszeń RP (przedstawiciel województwa lubuskiego), popularyzatorka lokalnego środowiska literackiego.

Zbigniew Masternak
Ur. w 1978 r. Prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 r. ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Debiutował prozą w 2000 r. na łamach „Twórczości”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym pt. Księstwo, pomyślanym jako współczesna polska epopeja. Dotychczas ukazały się trzy księgi z tego cyklu, na podstawie których został nakręcony film Księstwo (2011). W 2011 r. trzy pierwsze książki zostały wydane w jednym tomie jako Księstwo. Trylogia młodzieńcza. Jest współautorem książki Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna oraz noweli filmowej Jezus na prezydenta! Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury (2011) oraz Dorocznej Nagrody Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury (2011). W 2003 r. wziął udział w filmie Wiązanka. W 2005 r. na podstawie opowiadania Stacja Mirsk powstał film, którego był współproducentem. K. Zanussi przygotowuje adaptację czekającej na wydanie powieści Masternaka Nous sommes les Polonais. Pochodzi z Piórkowa, obecnie mieszka w Puławach.

Kinga Mazur
Ur. w 1989 r., studentka 2. kierunków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Debiutowała i publikuje w gorzowskim piśmie literackim „Pegaz Lubuski”, wiersze drukowane w antologii młodych poetów ziemi sulęcińskiej Smak na wiersz. Autorka tomiku poetyckiego Już wiem.

Ewa Mielczarek
Szefowa Działu Wydawnictw w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, sekretarz redakcji kwartalnika „Pro Libris”.

Artur Pastuszek
Adiunkt w Instytucie Filozofii UZ; prowadzi badania w obszarze współczesnych doktryn artystycznych oraz projekt dotyczący modernistycznej refleksji nad kulturą; autor monografii opisującej relację sztuki i filozofii w dziele Witkacego oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu estetyki i filozofii kultury.

Dariusz Pawlicki
Ur. w 1961 r. Autor esejów, nowel, szkiców, wierszy (wydał kilka zbiorów utworów poetyckich m.in. Haiku, 48 wierszy). Pisze także książki dla dzieci (Bibikin w drodze do Kamienia Życia). Publikuje teksty w czasopismach społeczno-kulturalnych i literackich (m.in. „Gazeta Kulturalna”, „Rita Baum”, „Twórczość”); autor 100 haseł w Encyklopedii Wrocławia (Wydawnictwo Dolnośląskie); prowadzi „Warsztaty literackie”, wygłasza prelekcje poświęcone kulturze; mieszka we Wrocławiu, ale w swej twórczości wiele miejsca poświęca Suwalszczyźnie; należy do ZLP.

Marcin Radwański
Ur. w 1978 r. w Zielonej Górze, gdzie nadal zamieszkuje. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Trudni się sprzedażą sprzętu komputerowego. Wielbiciel kryminałów i literatury obyczajowej. Lubi spędzać wolny czas na rowerze i w kinie. Opublikował kilka opowiadań na łamach „Parnasika”, „Akantu” i różnych stronach internetowych.

Jakub Rawski
Absolwent filologii polskiej; w 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił pracę licencjacką dotyczącą ewolucji figury wampira. Obecnie finalizuje pracę magisterską z europejskiego romantyzmu. Stypendysta ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2009/2010. Wiceprzewodniczący Koła Literaturoznawców działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UZ.

Alex Sławiński
Ur. w 1972 r., poeta, pisarz, dziennikarz. Przez większą część życia związany z Zieloną Górą. Od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii.

Marika Sobczak
Ur. w 1987 r., doktorantka na UZ, ukończyła polonistykę. Była przewodniczącą Studenckiego Koła Literaturoznawców działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UZ. Organizatorka studenckich wieczorów i konkursów poetyckich, konferencji naukowych. Zdobyła wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie im. C. K. Norwida.

Czesław Sobkowiak
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim poeta, autor 16 tomików poetyckich; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Małgorzata Stachowiak-Schreyner
Ur. w 1975 w Sulechowie. Absolwentka studiów ekonomicznych. Pracuje jako instruktor teatralny. Laureatka ponad 150 nagród ogólnopolskich konkursów literackich, publikacje w kilkudziesięciu antologach i prasie literackiej. Tomik o czymś wyróżniony przez jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego wśród najlepszych debiutów województwa.

Mirosława Szott
Studentka wydziałów polonistyki i pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

Renata A. Thiele
Zielonogórzanka, od ponad 20-tu lat mieszka i pracuje w Akwizgranie. Jest tłumaczką, redaktorką czasopisma polsko-niemieckiego „polregio”, lektorką języka niemieckiego i polskiego, autorką tekstów literackich i artykułów prasowych w obu tych językach.

Henryk Urbanek
Absolwent AWF w Katowicach oraz reżyserii filmowo-telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był związany z Zespołem Filmowym OKO w Warszawie, pracował jako reżyser w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Obecnie jest artystą niezależnym, realizującym filmy głównie dla Telewizji Polskiej S.A. Jako reżyser, zrealizował wiele filmów dokumentalnych, za które został nagrodzony. Henryk Urbanek jest również autorem wierszy, opowiadań i felietonów drukowanych w różnych czasopismach: „Poezja” i „Student”, „Więź”, „Na Głos”, „Gość Niedzielny”, „Śląsk”, „Akcent”, „Odblaski nocy”. Wyróżniony nominacją do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za 2011 r.

Joanna Wawryk
Absolwentka zielonogórskiej polonistyki ze specjalnością edytorską i bibliotekoznawstwa. Bibliotekarz w WiMBP w Zielonej Górze.

Irena Zielińska
Ur. w 1956 roku w Gorzowie Wlkp. Poetka i malarka. Uprawia także krótkie formy eseistyczne. Debiut w 1977 r. w miesięczniku „Odra”. Od 1983 roku uczestniczka Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK w Lubniewicach i Garbiczu, na których zdobywała pierwsze nagrody. Wydała cztery poetyckie książki: Oceania Irenejska (Gorzów 1998, RSTK), Naga rzeka (Gorzów 2003, WAG Arsenał), Złota cisza poety (Gorzów 2008, WAG Arsenał), Przyłapana na istnieniu (Pro Libris 2011). Jej drugi tomik był nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2003 i otrzymał nagrodę za najładniej wydaną książkę w województwie lubuskim. Większość swoich książek autorka sama ilustrowała. W 2008 roku artysta multimedialny, Piotr Wysocki nakręcił film z udziałem Ireny Zielińskiej. Ten swoisty dokument wizualno–poetycki zatytułowany Zbliżenie przyniósł artyście wiele prestiżowych nagród, w tym: Główną Nagrodę w V edycji Konkursu „Samsung Art Master” zorganizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Również za m.in. ów film artysta otrzymał nominację do Paszportu Polityki. Wiersze poetki wielokrotnie prezentowano w programach radiowych i telewizyjnych. Były drukowane w prasie ogólnopolskiej. Poetka na stałe współpracuje z prasą lokalną („Kurier Międzyrzecki”) i gorzowskim czasopismem literackim „Pegaz Lubuski”. Od 2003 roku należy do Związku Literatów Polskich. Mieszka w Międzyrzeczu.

Jacek Żeromski
Ur. w 1973 r. w Zielonej Górze. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, poeta, prozaik.