Nr 4 (41)

Halina Bohuta-Stąpel
Publicystka, poetka, prozatorka. Uczestniczka i laureatka konkursów literackich, autorka 5 tomików poetyckich. Publikuje w pismach: „Obrzeża”, „Pegaz Lubuski”, „Pro Libris”, „Gazeta Lubuska”,  „Grünberger Wochenblatt” oraz na portalu internetowym  pkpzin. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, laureatka Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Świdnica za rok 2009. Wraz z Aleksandrą Sztukowską-Matusiak prowadzi Literacki Kabaret Dojrzałych Dam.

Andrzej Buck 
Literaturoznawca, teatrolog, edytor, dziennikarz, bibliotekoznawca, autor książek i artykułów naukowych oraz prac dokumentacyjnych dotyczących teatru, autor adaptacji teatralnych i scenariuszy, twórca przeglądów, spotkań i festiwali teatralnych, redaktor czasopism, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych, dyrektor Kozzi Gangsta Film/Teatr Festiwal  w Kargowej.

Jerzy Gąsiorek
Ur. w 1941 r. w Granowcu. Artysta, poeta. Twórca gorzowskiego Biura Wystaw Artystycznych. Stworzył unikatową (drugą po Zakopanem) kolekcję twórczości Władysława Hasiora. Od 1984 r. organizował Biennale Sztuki Sakralnej, jeden z najważniejszych przeglądów tego gatunku w Polsce. Zajmuje się wystawiennictwem i architekturą wnętrz, pisze o zabytkach i sztuce Jest autorem pięciu tomików wierszy.

Karol Graczyk 
Ur. w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Recenzent  w dziedzinie literatury, filmu oraz muzyki. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich, redaktor stworzonego przez siebie internetowego miesięcznika sztuki – Polskie Kulturalne Podziemie (www.pkpzin.pl). Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Marek Grewling
Ur. w 1963 r. w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii; absolwent teologii biblijnej. Autor 6 książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji i artykułów  publicystycznych; współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Od roku 2003 jest wiceprezesem gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Dorota Grzesiak
Studentka filologii polskiej UZ, laureatka dyplomu za debiut literacki ( Lubuski Wawrzyn Literacki 2010).

Przemysław Grzesiński 
Absolwent filologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor kilku publikacji, twórca komediodramatu Po prostu Leon po prostu (premiera 2011 r. w Lubuskim Teatrze). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Dorota Kaczmarek
Starszy kustosz, kierownik Działu Promocji w WiMBP w Zielonej Górze.

Leszek Kania
Krytyk sztuki, kurator wystaw. Zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Joanna Kapica-Curzytek 
Filolog angielski i glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl” i „Twoja Muza”), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury popularnej www.esensja.pl. Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna.

Katarzyna Krysińska
Absolwentka filologii polskiej oraz studentka historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracuje  w Wydawnictwie Elżbieta Jarmołkiewicz.

Barbara Krzeszewska-Zmyślony 
Germanistka, kierownik Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ, animatorka polsko-niemieckich przedsięwzięć kulturalnych, tłumaczka.

Paulina Krzyżaniak
Poetka, prozatorka. Wywodzi się z Nowej Soli. Od trzech lat mieszka w Szkocji. Publikowała m.in.  w „The Polish Observer”, „Poezji Dzisiaj”, „Polskim Podziemiu Literackim”. Uczestniczka festiwali poetyckich (Poezja Ocala w Londynie, Festiwal Poezji Słowiańskiej).

Zbigniew Kulik
Ur. w Jeleniej Górze-Cieplicach. Krajoznawca, regionalista, fotografik. Autor albumu Tadeusz Różewicz w Karkonoszach. Autor indywidualnych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą (Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy, Serbia, Słowacja). Jego zdjęcia publikowane są w polskich i zagranicznych wydawnictwach turystycznych (książki, albumy, foldery, plakaty). Mieszka w Karpaczu, gdzie jest dyrektorem Muzeum Sportu i Turystyki.

Zbigniew Masternak
Ur. w 1978 r.; prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 r. ukończył Scenariopisarstwo  w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Debiutował prozą w 2000 r. na łamach „Twórczości”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym pt. Księstwo. Jest współautorem książki Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna oraz noweli filmowej Jezus na prezydenta!  Tłumaczony na języki obce, m.in. wietnamski   i mongolski, macedoński, słoweński oraz ukraiński.  Jest laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury oraz Dorocznej Nagrody Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury. W 2005 r. na podstawie jego opowiadania Stacja Mirsk) powstał film,  którego był współ- producentem(Grand Prix na IX KRAKFFA. Występuje także jako aktor.  Gra w piłkę błotną w klubie BKS Roztocze Krasnobród. Jest kapitanem Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. Pochodzi z Piórkowa, obecnie mieszka w Puławach.

Kinga Mazur 
Ur. w 1989 roku, studentka dwóch kierunków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stały współpracownik gorzowskiego pisma literackiego „Pegaz Lubuski”; jej wiersze były drukowane w antologii młodych poetów ziemi sulęcińskiej Smak na wiersz. Autorka tomiku poetyckiego Już wiem.

Ewa Mielczarek 
Ur. w 1961 r. w Gnieźnie. Redaktorka, szefowa Działu Wydawnictw WiMBP w Zielonej Górze. Prowadzi Oficynę Wydawniczą Pro Libris; jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pro Libis”.

Hanna Piechowiak
Jedna z laureatek pierwszej edycji Polsko-Niemieckiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Marcin Radwański
Ur. w 1978 w Zielonej Górze. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia  Ustawicznego. Zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. Publikuje opowiadania na łamach „Parnasika” i „Akantu” i na stronach internetowych „Szafa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”.

Jakub Rawski 
Ur. w 1988 r. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. dra hab. leszka Libery. Autor książki poetyckiej Pasaże (2010) oraz referatów wygłaszanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze). Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), sekretarz zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Czesław Sobkowiak 
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim poeta, autor 16 tomików poetyckich; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Wanda Szczypiorska
Prozatorka, publikuje m.in. w „Autografie”, „Pograniczach”, Znaj, Pisarzach.pl – w necie.

Mirosława Szott
Ur. w 1989 r., doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze.

Renata A. Thiele 
Zielonogórzanka; ponad 20 lat mieszka i pracuje w Akwizgranie. Jest tłumaczką, redaktorką czasopisma polsko-niemieckiego „polregio”, lektorką języka niemieckiego i polskiego, autorką tekstów literackich  i artykułów prasowych w obu tych językach.

Mieczysław J. Warszawski 
Ur. w 1950 r. w Laskach Odrzańskich k. Zielonej Góry, poeta, prozaik. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 1995 r.

Adam Bolesław Wierzbicki
Ur. w 1972 w Krośnie Odrzańskim. Poeta, prozaik, laureat Polsko-Niemieckiego Konkursu im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej. Mieszka w Dłużku (pow. żarski).

Jacek Żeromski
Ur. w 1973 r. w Zielonej Górze. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Poeta, prozaik.