Nr 1-2 (34-35)

Monika Alechno
Studentka historii oraz filologii polskiej UZ, członkini Studenckiego Koła Archeologów i Koła Historyków Studentów UZ, autorka referatów na krajowych i regionalnych konferencjach naukowych.

Gabriela Balcerzak
Doktor nauk humanistycznych, historyk literatury. Zajmuje się literaturą. i kulturą XIX i XX wieku oraz historią i teorią idei artystycznych

Andrzej Buck
Literaturoznawca, teatrolog, edytor, dziennikarz, bibliotekoznawca, autor książek i artykułów naukowych oraz prac dokumentacyjnych dotyczących teatru, autor adaptacji teatralnych i scenariuszy, twórca przeglądów, spotkań i festiwali teatralnych, redaktor czasopism, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych.

Monika Derczyńska
22-letnia poetka z Zielonej Góry, studentka IV roku filologii polskiej i I roku filologii germańskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Miłośniczka poezji.

Renata Diaków
Filolog, scenarzystka, prowadzi Rodzinny Teatr Lalek „Pinokio”. Mieszkanka Nowogrodu Bobrzańskiego.

Kamila Gieba
Studentka polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczy w seminarium poświęconym literaturze lubuskiej, przygotowuje pracę magisterską na temat zbioru baśni i legend Złota dzida Bolesława.

Karol Graczyk
Ur. w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Recenzent w dziedzinie literatury, filmu oraz muzyki. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich, redaktor stworzonego przez siebie internetowego miesięcznika sztuki – Polskie Kulturalne Podziemie (www.pkpzin.pl). Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Przemysław Grzesiński
Absolwent filologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor kilku publikacji, twórca komediodramatu Po prostu Leon po prostu (premiera 2011 r. w Lubuskim Teatrze). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Leszek Jazownik

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, w którym pełni funkcję dyrektora. Specjalizuje się w badaniach nad edukacją literacką. Pracując jako nauczyciel akademicki, prowadził zajęcia z zakresu poetyki, problemów kultury współczesnej i dydaktyki literatury, ostatnio z zakresu historii i teorii recepcji dzieła literackiego oraz biblioterapii. Członek Rady Naukowej Instytutu Kresów Rzeczypospolitej. Wespół z żoną Marią uczestniczył w budowie we wsi Łężyca pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Maria Jazownik
Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w badaniach literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. W roku 2009 współorganizowała konferencję Pamięć Czasu Zagłady (1939-2009), będącą jednym z pierwszych w Polsce sympozjów naukowych, w czasie którego podjęto problematykę ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Współredaguje pismo „Nad Odrą”.

Anna Kaczmar
Studentka filologii polskiej; w 2010 roku obroniła pracę licencjacką dotyczącą motywu żeglarza u Byrona i Słowackiego. Obecnie pisze pracę magisterską o psychologicznym obrazie kobiety w utworach J. Austen, M. Wirtemberskiej i E. Jaraczewskiej. Mieszka w Zielonej Górze.

Marta Kapelińska
Ur. w 1988 roku. Pochodzi z Rychwała (obok Konina), obecnie mieszka w Toruniu, gdzie studiuje kulturoznawstwo. Nagradzana i wyróżniana w konkursach poetyckich. Publikowała swoje wiersze w „Toposie” oraz „Blizie”.

Joanna Kapica-Curzytek
Ur. się w 1967 r. Filolog angielski, glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek ( „Twój Styl”, „Twoja Muza”, portal internetowy księgarni „Merlin”), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl.). Jest współautorką i tłumaczką reportażu, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Obok literatury jej największą pasją są języki obce.

Katarzyna Kaszewska
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka publikacji w piśmie studenckim „UZetka”.

Anna Kokot
Laureatka II nagrody w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej ph. Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów.

Marta Kornalska
Ur. w 1986 r. w Koninie. Absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Obecnie związana z Uniwersytetem Zielonogórskim na Wydziale Artystycznym. Graficzka, malarka, hobbystycznie pisze.


Liliana Krause-Lewandowska

Kuratorka, animatorka kultury. Pracowała w BWA w Zielonej Górze, prowadziła galerię malarstwa i fotografii w Fabryce Trzciny. Zajmuje się malarstwem, designem i fotgrafią. Prowadzi portal o fotografii kolekcjonerskiej. Publikuje teksty w prestiżowych periodykach.


Monika Krygiel
Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Anita Kucharska-Dziedzic
Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym uniwersytetu Zielonogórskiego; prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet "Baba".

Władysław Łazuka
Ur. w 1946 r. poeta, prozaik, laureat nagród i wyróżnień literackich. Często publikuje w prasie, a także na antenie PR. Autor zbiorów wierszy. Mieszka w Choszcznie.

Małgorzata Mikołajczak
Prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kieruje Zakładem Teorii i Antropologii Literatury UZ. Prowadzi Pracownię Badań nad Literaturą Regionalną. Autorka monografii poświęconych twórczości Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta, ostatnio wydała Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej.

Elżbieta Mikoś
Autorka zbioru wierszy Wierszowanie; należy do Klubu Literackiego w Żarach oraz Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Mieszka w Jabłońcu.

Maria Miłek
Ur. w 1954 r. w Myślenicach, autorka dwóch książek i redaktorka kilkunastu innych. Współpracownik pism literackich i laureatka wyróżnień w konkursach literackich.

Agnieszka Moroz
Ur. w 1987 r. w Gorzowie Wlkp. Doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Autorka książki poetyckiej Każdy idzie do nieba (2006 r.), nagrodzonej Dyplomem Honorowym Wawrzynu Lubuskiego dla najlepszego debiutu roku oraz wydanej w 2010 r. Ulicy magików. Stypendystka Marszałka Województwa. Lubuskiego i Prezydenta Gorzowa Wlkp. Laureatka wielu konkursów literackich. Jej wiersze pojawiły się w wielu antologiach, czasopismach literackich: „Pegaz Lubuski”, „Lamus”, „Pro Libris”, „Znaj” oraz czasopismach internetowych: „Szafa”, „PKPzin”.

Katarzyna Palimąka
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, członkini Studenckiego Koła Literaturoznawców oraz Studenckiego Koła Naukowego Bibliologów i Edytorów RAMA. Interesuje się językoznawstwem historycznym, historią mangi i anime, pisze wiersze.

Krzysztof Regus
Ur. w 1988 r. w Zielonej Górze. Jest absolwentem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Zielonogórskim. Interesuję się muzyką, filmami oraz literaturą grozy, fantasy i science fiction.

Robert Rudiak
Ur. w 1966 r. w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki, historyk literatury i regionalista. Autor książek poetyckich; autor i współautor wystaw instalacji plastycznych oraz spektakli parateatralnych i montaży poetyckich. Laureat wielu konkursów poetyckich. Pracownik WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Paulina Sadowska
Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się malarstwem, animacją. Pisze teksty o sztuce współczesnej.

Roman Sapeńko
Prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, adiunkt w Instytucie Filozofii (Wydział Humanistyczny UZ). Współpracował z „Nadodrzem Lubuskim”, współprowadził audycje radiowe na tematy filmowe w Radiu „Zachód”. Członek Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania naukowe: filozofia kultury, estetyka, mass media, reklama.

Czesław Sobkowiak
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim poeta, autor 9 tomików poetyckich; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Anna Szanderska
Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Interesuje się poezją i ceni ludzi, którzy o rzeczach niełatwych potrafią mówić subtelnie i ze smakiem

Agnieszka Szpylma
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim (licencjat) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie o specjalności krytycznoliterackiej). Doktorantka zajmująca się problematyką funkcjonowania języka we współczesnym społeczeństwie polskim. Uczestniczka Dyskusyjnego Klubu Książki przy Wypożyczalni Głównej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Radosław Sztyber
Z Uniwersytetem Zielonogórskim związany od 1993 r. Jest adiunktem. Przez trzy kadencje był obieralnym członkiem Rady Wydziału Humanistycznego UZ. W okresie istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Literatury w Zielonej Górze sprawował funkcję jego sekretarza. Autor książek, edycji, zeszytu naukowego, rozpraw, artykułów, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych, które ukazały się w tomach posesyjnych. Interesują go zagadnienia związane z polską literaturą dawną.Wraz z rodziną mieszka w pobliżu Zielonej Góry.

Dariusz Szymanowski
Ur. w 1984 r. w Olsztynie. Poeta i prozaik. Wiersze i opowiadania publikował m.in. w „Kwartalniku Artystycznym”, „Opcjach”, „Pograniczach”, „Kresach”, „Portrecie”, „Tece”, „RED.zie”. Tłumaczony na język angielski. Mieszka w Świętochłowicach.

Paweł Wałowski
Gorzowianin mieszkający w Poznaniu i pracujący w Zielonej Górze; germanista, literaturoznawca, nauczyciel akademicki.

Mieczysław Jan Warszawski
Ur. w 1950 r. w Laskach Odrzańskich k. Zielonej Góry, poeta, prozaik. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 1995 r.

Elżbieta Wozowczyk-Leszko
Dziennikarka działu społecznego Radia Zachód. Z zaangażowaniem śledzi i komentuje zagadnienia kultury i problematyke zwiaaną z dziećmi.

Kalina Zioła
Autorka tomiku poetyckiego Srebrny motyl (2010). Wywodzi się z Poznania.

Jacek Żeromski
Ur. w 1973 r. w Zielonej Górze. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu; poeta.